Disclaimer

Allinclusivezonvakanties.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt binnen deze site. allinclusivezonvakanties.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van allinclusivezonvakanties.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan allinclusivezonvakanties.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van allinclusivezonvakanties.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van allinclusivezonvakanties.nl. Alle rechten zijn voorbehouden aan allinclusivezonvakanties.nl, tenzij anders vermeld. allinclusivezonvakanties.nl aanvaardt geen frames van allinclusivezonvakanties.nl binnen andere webpagina's.

Privacy Statement

Allinclusivezonvakanties.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens uitsluitend met jouw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. allinclusivezonvakanties.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Systeemeisen

Allinclusivezonvakanties.nl is geoptimaliseerd voor Firefox / Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger. De aanbevolen schermresolutie voor allinclusivezonvakanties.nl is 1024 x 768 pixels.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van allinclusivezonvakanties.nl. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij allinclusivezonvakanties.nl en/of de partners van allinclusivezonvakanties.nl. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van allinclusivezonvakanties.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.